czech_republic.gif, 1 kB united_kingdom.gif, 1 kB

Úvod

Karate klub Sokol Brno-Husovice je jedním z nejstarších oddílů v Brně, vyučující japonské bojové umění 'Shotokan Karate-Do'.

Cílem výuky je nejen zvládnutí techniky boje, ale rovněž všeobecný a všestranný rozvoj pohybových a charakterově volních vlastností cvičenců (budování osobnosti, orientace v krizových situacích, apod.).

Kromě kvalitního zázemí (tělocvična, posilovna), oddíl nabízí možnost účasti na prestižních turnajích, pravidelná soustředění v přírodě, semináře, nebo spolupráci s kvalitními kluby karate doma i v zahraničí.

Nábor nových členů v roce 2020

Designed and scripted by Vetešník Jiří, Copyright © 2005-2021